LINIA _pracownia_architektoniczna  

LINIA_pracownia_architektoniczna_Bartosz Gorczyca       I       gorczyca.architekt@wp.pl      I      + 48 691 381 590      I     siedziba : Krosno                        

opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego

 

 

koncepcje architektoniczne

 

 

kompleksowe, wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze w zakresie budownictwa  użyteczności publicznej, przemysłowego i mieszkaniowego , projekty zagospodarowania terenu

 

pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień formalno-prawnych

 

 

projekty: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania, adaptacje

 

 

inwentaryzacje, ekspertyzy techniczne , opinie geotechniczne

 

 

projekty wnętrz domów jednorodzinnych, lokali handlowych, biurowych, usługowych

Faza przedprojektowa :

•   program funkcjonalno - użytkowy

•   analizy lokalizacji

•   inwentaryzacje

•   raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

•   operaty wodno-prawne

•   analizy uciążliwości

•   występowanie w imieniu inwestora o wszystkie dokumenty związane z przygotowaniem dokumentacji do

•   pozwolenia na budowę

 

Projektowanie :

•   koncepcje wielobranżowe

•   projekty zagospodarowania terenu

•   projekty architektoniczno-budowlane (wraz z uzgodnieniami do pozwolenia na budowę)

•   kosztorysy inwestorskie

•   przedmiary robót

•   projekty wykonawcze branży: architektonicznej, konstrukcyjne, instalacji sanitarnych (wod.-kan., gaz, co, wentylacja i klimatyzacja, sprężone powietrze,

    gazy techniczne), elektrycznej (w tym: logicznej, alarmowej, p.poż.), drogowej

 

Nadzór nad realizacją inwestycji :

•   nadzór autorski

 

Do realizacji wyżej wymienionych usług dysponujemy kadrą inżynieryjno-techniczną, specjalizującą się w tworzeniu i obsłudze projektów :

•   obiektów przemysłowych (zakładów produkcyjnych, budynków magazynowych)

•   użyteczności publicznej (budynki administracyjne i biurowe, gastronomiczne, handlowo-usługowe, hotele, zespoły re-kreacyjne, szkoły, hale sportowo -

    widowiskowe)

•   budownictwa mieszkaniowego (budynki jedno- i wielorodzinne)

 

Wszystkie nasze projekty wykonujemy w oparciu o przemyślane układy funkcjonalne i logiczne rozwiązania konstrukcyjne. Starannie dobieramy materiały i technologie budowlane. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie klienta i do dokumentacji dołączamy zgody na zmiany w projekcie. Miła i kompetentna obsługa zapewnia natychmiastową realizację zamówień i szybką obsługę inwestycji.