LINIA _pracownia_architektoniczna  

LINIA_pracownia_architektoniczna_Bartosz Gorczyca       I       gorczyca.architekt@wp.pl      I      + 48 691 381 590      I     siedziba : Krosno                        

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Projekt żłobka dla 40 dzieci

• 2016 rok

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Projekt budynku usługowego

• 2019 rok

• Mielec

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Projekt budynku usługowego

• 2020 rok

• Krosno

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Projekt budynku usługowego

• 2020 rok

• Rzeszów

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Projekt wnętrz

• 2015 rok

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Projekt wnętrz

• 2015 rok

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Projekt budynku biurowego

• 2020 rok

• Pustków

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Projekt budynku produkcyjnego

• 2020 rok

• Pustków