LINIA _pracownia_architektoniczna  

LINIA_pracownia_architektoniczna_Bartosz Gorczyca       I       gorczyca.architekt@wp.pl      I      + 48 691 381 590      I     siedziba : Krosno                        

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Biblioteka

• 2004 rok

• Poznań

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Dzwonnica przy kościele

• 2014 rok

• Krosno

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Muzeum Holocaustu

• 2004 rok

• Augusta, USA

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Szkice

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Projekt rewaloryzacji osiedla

  mieszkaniowego

• 2005 rok

• Krosno

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

              arch. Wojciech Gierlotka

              arch. Karolina Starzec

              arch. Aleksandra Grabara

 

• Pawilon reklamowy

• 2005 rok

• Gliwice / Bytom

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

              arch. Wojciech Gierlotka

              arch. Andrzej Łopacz

 

• Studio fimowe

• 2006 rok

• Tychy

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Formy architektoniczne - galeria

  sztuki nowoczesnej

• 2006 rok

• Gliwice

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Zabudowa miejska - plomba

• 2006 rok

• Bytom

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Rektorat

• 2006 rok

• Gliwice

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Założenie urbanistyczne - przemysł

• 2006 rok

• Gliwice

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Skyscraper - wieżowiec

• 2007 rok

• New Delhi , Indie

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Wizualizacja - sala gimnastyczna

• 2015 rok

• Krosno