LINIA _pracownia_architektoniczna  

LINIA_pracownia_architektoniczna_Bartosz Gorczyca       I       gorczyca.architekt@wp.pl      I      + 48 691 381 590      I     siedziba : Krosno                        

 

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Dzwonnica przy kościele

• 2014 rok

• Krosno