LINIA _pracownia_architektoniczna  

LINIA_pracownia_architektoniczna_Bartosz Gorczyca       I       gorczyca.architekt@wp.pl      I      + 48 691 381 590      I     siedziba : Krosno                        

• Autor : arch. Bartosz Gorczyca

 

• Projekt budynku biurowego

• 2020 rok

• Pustków